Vår historie

NT Entreprenør AS ble stiftet i 1989 av tømrer Ivar Eliassen og byggmester Kjell Nilsen. Bedriften var fra begynnelsen en byggmesterforretning med 5 ansatte som hovedsakelig drev med boligproduksjon i privatmarkedet. Kort tid etter oppstarten falt bunnen ut av boligmarkedet og aktiviteten ble flyttet over rehabilitering i proffmarkedet. Utover på 90-tallet økte aktiviteten og nybygg til det offentlige ble en større del av omsetningen i form av skoler, barnehager og administrasjonsbygg.

Markedstilpasningen til stadig større oppgaver mot slutten av 90-tallet gjorde at bedriften utviklet sin kompetanse så vel som sin kapasitet. Dette foregikk ofte i samarbeid både lokale bedrifter så vel som med større nasjonale aktører. Alt av tømrer- og snekkerarbeider på Polarmiljøsenteret og Polaria er i så måte en milepel som brakte bedriften inn i større totalentrepriser i Tromsø og på Svalbard.  Her kan nevnes Den Norske Forskningsstasjonen i NY-Ålesund i 2002 og 95 stk Ungdomsboliger til Bo-Nord i Tromsø i 1999-2002.

Bedriften var i et samarbeid med Veidekke ASA en sentral aktør i utbyggingen av Strandkanten bydel i Tromsø i perioden 2001 til 2008. Det ble produsert ca 350 boliger. Samarbeidet førte også til en inntreden i eiendomsmarkedet med etableringen av Nord-Tre Eiendom AS i 2001. Dette ti-året var preget av stor boligproduksjon. På Storelva på Kvaløya ble det bygget ca 70 boliger. I Hamna og på Bergli har vi bygget ca 100 boliger.

Totalt har NT Entreprenør AS  bygget ca 1000 boliger siden oppstarten i 1989.
Opplæring av egne ansatte har vært en viktig oppgave for bedriften og gjennom lærlingeordningen er det ført frem et hundretalls lærlinger til svennebrev i tømrerfaget og fagbrev i betongfaget. Bedriften har også utdannet flere byggmestre og fagskoleingeniører. Bedriftens ansatte er dens viktigste ressurs og det er flere medarbeidere som begynte som lærlinger som i dag er anleggsledere og prosjektledere.

Våre prosjekter utføres utelukkende i totalentrepriser med egne ressurser for betong- og tømrerfagene.

Bedriften fremstår i dag som en allsidig totalentreprenør som bygger nye boliger, næringsbygg, skoler, barnehager og andre bygg til private og det offentlige. Vi påtar oss også større rehabiliteringsoppdrag.

NT Entreprenør AS har i jubileumsåret ca 50 ansatte og omsetter årlig for ca 140 mill.

NT Eiendom AS er et eiendomsselskap som regulerer og utvikler i hovedsak boligområder og har i dag i samarbeid med andre aktører en boligportefølje på ca 900-1000 boliger for produksjon i årene som kommer. Selskapet har to medarbeidere.