Referanser

Tidligere jobber

Kirkegata 1, ombygging fasader, tak og innvendig

Totalentreprise, renovering av fasader og tak, endring av bæresystem for åpning av innvendige arealer, renovering/ombygging av felles- og kontorlokaler.
Byggherre: AS Taco
Byggestart: Februar 2019
Ferdigstilt: April 2020
Kontrakt sum: Totalt 26,14 mill. eks mva
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Frank Slettli
Formann betong:
Formann tømrer:

Coop Jekta: Obs/Jobb og Fritid/Obs Bygg/Extra Grønnegata og Bjerkaker, ombygginger

Totalentreprise, Ombygging av butikker, etablering av post i butikk, ny heissjakt, nytt avfallsrom, nytt betonggulv, fundamenter til lagerreoler
Byggherre: Coop Nord
Byggestart: Mai 2019
Ferdigstilt: November 2020
Kontrakt sum; 11,1mill. eks mva
Prosjektleder: Bjørn-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong:
Formann tømrer: 

UNN, ventilasjonshus fløy A1

Totalentreprise nytt ventilasjonshus A-fløy.
Byggherre: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Byggestart: April 2020
Ferdigstilt: Juli 2020
Kontrakt sum; 1.363.373,- eks. mva
Prosjektleder: Arne Davidsen
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong: –
Formann tømrer: –

Idrettsvegen 33, 3 boenheter

Totalentreprise, tre boenheter i rekke på sentral tomt i Tromsø
Byggherre: NT Eiendom AS
Byggestart: April 2020
Ferdigstilt: Juni 2021
Kontrakt sum; 8,9 mill. eks mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong:
Formann tømrer: 

Skjelnan, 6 eneboliger

Totalentreprise, eneboliger i nytt boligfelt i Tromsø
Byggherre: Skjelnan Bolig AS
Byggestart: September 2020
Ferdigstilt: Desember 2021
Kontrakt sum; 25,8 mill. eks mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong:
Formann tømrer:

Myrheim II

Totalentreprise rehabilitering rekkehus. Nye tak, nye vindu/dører og etterisolering fasader.
Byggherre: Myrheim 2 borettslag
Byggestart: August 2020
Ferdigstilt: Mai 2021
Kontrakt sum; 14.399.474,- eks mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong: –
Formann tømrer: –

Myrheim I

Totalentreprise renovering balkonger. Revet gamle, levert nye i betong og stålbæresystem.
Byggherre: Myrheim 1 borettslag
Byggestart: August 2020
Ferdigstilt: April 2021
Kontrakt sum; 12.171.270,- eks mva
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong:
Formann tømrer: Frank Slettli

Blåtimen, 26 boenheter i leilighetsbygg

Totalentreprise – 3 lavblokker over en felles bod- og garasjedel.
Byggherre: Bergli Utvikling AS
Byggestart: November 2019
Ferdigstilt: Mars 2021
Kontrakt sum; 64,3 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Simen Hansen
Formann betong: Tommy Berg
Formann tømrer: Tommy Berg

Villa Blåtimen, 6 eneboliger

Totalentreprise, Frittliggende eneboliger, 12 enheter
Byggherre: Bergli Utvikling AS
Byggestart: August 20
Ferdigstilt: Juli-21
Kontrakt sum; 34,5 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Halvor Jørgensen
Formann betong: Simon Andreassen
Formann tømrer: Simon Andreassen

Strandvegen 90, ombygging

Totalentreprise – Oppføring av ny etasje og fasaderenovering.
Byggherre: Nord-Tre AS
Byggestart: Mai 2021
Ferdigstilt: Mars 2022
Kontrakt sum; 15,2 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Simen Hansen
Formann betong:
Formann tømrer:

Åsgård studentboliger, renovering

Totalentreprise, Rehabilitering høyblokk studentboliger – totalrenovering av fasader, ombygging/renovering av hybler og etablering av nye baderom.
Byggherre: Norges Arktiske Studentsamskipnad
Byggestart: April 2021
Ferdigstilt: Februar 2022
Kontrakt sum; 21,8 mill. eks mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Frank Slettli
Formann betong:
Formann tømrer:

"Sjøstien" Solneset B21, 10 leiligheter over p-kjeller, totalentreprise

Totalentreprise leilighetsbygg Solneset, Tromsø
Byggherre: Bergli Utvikling AS v/Martin Jørgensen
Byggestart: September 2018
Ferdigstilt: Juni 2019
Kontrakt sum; NOK 26,2 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Halvor Jørgensen
Formann betong: Tommy Berg
Formann tømrer: Tommy Berg

"Solnessvingen" Solneset B6, 26 leiligheter over
p-kjeller, totalentreprise

Totalentreprise leilighetsbyg Solneset, Tromsøll
Byggherre: Bergli Utvikling AS v/Martin Jørgensen
Byggestart: Desember 2016
Ferdigstilt: April 2018
Kontrakt sum; NOK 58,6 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Halvor Jørgensen
Formann betong: Arnt Bræck/Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Tommy Berg

Kongsberg Satellitt Services

Kongsberg Satellitt Services, tilbygg/ombygging ca. 500 m2 BRA

Totalentreprise tilbygg på eksisterende samt ombygging, administrasjonsbygg
Byggherre: Kongsberg Satellitt Services v/Alf Eirik Røkenes
Byggestart: April 2018
Ferdigstilt: Desember. 2018
Kontrakt sum; NOK 15,0 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong:
Formann tømrer: Thomas Iversen/Odd Helge Rydningen

Stakkevollveien 335, totalentreprise lager/butikk ca. 2300 m2

Totalentreprise lager/butikk bygg for Ahlsell
Byggherre: Stakkevollveien 335 AS v/ Torstein Sørensen
Byggestart: Juli 2018
Ferdigstilt: Mai 2019
Kontrakt sum; NOK 35,0 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong:
Formann tømrer:

Hagaveien 38, totalentreprise boligbygg med parkering, BRA ca. 590 m2

Totalentreprise boligbygg med tre leiligheter og parkering i underetasje, Hagaveien 38 Tromsø
Byggherre: Gunnar Moen
Byggestart: Mars 2018
Ferdigstilt: Januar 2019
Kontrakt sum; NOK 12,8 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Bjørn Are Nilsen
Anleggsleder: Simen Hansen
Formann betong: Simen Hansen
Formann tømrer: Simen Hansen

Sjøstrandveien Borettslag, 2 stk. heisanlegg i eksisterende borettslag

Totalentreprise heisanlegg med sjakter og forbindelsesbygg i leilighetsbygg på Strandkanten, Tromsø
Byggherre: Sjøstrandveien Borettslag v/styreleder
Byggestart: September. 2018
Ferdigstilt: Januar 2019
Kontrakt sum; NOK 11,3 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Bjørn Are Nilsen
Anleggsleder: Frank Slettli
Formann betong: Frank Slettli
Formann tømrer: Frank Slettli

Sjøstrandvegen borettslag
trudvang barnehage

Trudvang barnehage og barneboliger, totalentreprise ca. 1900 m2

Totalentreprise nytt bygg med barnehage og boliger for sterk funksjonshemmet.
Teknisk avansert bygg med utstyr og funksjon som et sykehus.
Byggherre: Tromsø Kommune, utbyggingstjenesten v/Karin Rendal
Byggestart: Juni 2016
Ferdigstilt: Oktober 2017
Kontrakt sum; NOK 70,8 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong: Per Frank Pedersen/Arnt Bræck
Formann tømrer: Simon Andreassen

Breivika Utvikling AS, rehabilitering industri/lager bygg Tromsø Havn, Breivika

Fasaderehabilitering og brannsikring av lager/industri bygg, ca. 8000 m2
Byggherre: Breivika Utvikling AS, kontaktperson Andreas Jørgensen
Byggestart: Desember. 2016
Ferdigstilt: August 2017
Kontrakt sum; NOK 24, mill. eks. mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Frank Slettli

Breivika utvikling Vianor
Selnes skole Tromsø

Selnes skole, nytt tilbygg med noe ombygging i eksisterende bygg

Tilbygg til Selnes skole, totalentreprise ca. 1000 m2 BRA nytt bygg.
Byggherre: Tromsø Kommune, utbyggingstjenesten v/Frank Nilsen
Byggestart: Mars 2017
Ferdigstilt: September 2017
Kontrakt sum; NOK 27,1 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Bjørn-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong: Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Thomas Iversen

Ersfjordbotn skole, nytt tilbygg med ombygging i eksisterende bygg

Tilbygg til Ersfjordbotn skole, totalentreprise ca. 520 m2 BRA nytt bygg.
Byggherre: Tromsø Kommune, utbyggingstjenesten v/Frank Nilsen
Byggestart: Februar 2017
Ferdigstilt: August 2017
Kontraktssum; NOK 20,1 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Bjørn-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong: Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Thomas Iversen

Ersfjordbotn skole, nytt tilbygg med ombygging i eksisterende bygg
Tromsdalen skole, flytting modulskole fra Bymyra til Tromsdalen

Tromsdalen skole, flytting modulskole fra Bymyra til Tromsdalen

Modulbygg til midlertidig skole demontert og flyttet til Tromsdalen barneskole skole.
Byggherre: Tromsø Kommune, utbyggingstjenesten v/Frank Nilsen
Byggestart: Mars 2017
Ferdigstilt: August 2017
Kontraktssum; NOK 14,6 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Bjørn-Are Nilsen
Anleggsleder: Anders Hågensen
Formann betong: Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Thomas Iversen

Kløverveien 14, Næringsbygg Eltro Installasjon AS

Næringsbygg Kløverveien 14, Tromsø, delt entreprise
Byggherre: Eltro Eiendom AS, Trond Kristensen
Byggestart: Juni 2015
Ferdigstilt: September 2016
Kontraktssum; NOK 13 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Bjørn-Are Nilsen
Formann betong: Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Anders Hågensen

Bergli B17, Tvillingbukta, boligprosjekt med totalt 45 boliger

Boligprosjekt totalentreprise med rekkehus og blokker, totalentreprise
Byggherre: Nor-Bygg AS
Byggestart: høst 2014
Ferdigstilt: byggetrinn 1 og 2 høst 2016
Kontraktssum NOK 78 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong. Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Simon Andreassen

Solneset C1 a og b, 16 stk. rekkehus og leiligheter til Bergli Utvikling

16 rekkehus fordelt på 4 bygg men parkering i under etg. Totalentreprise.
Byggherre: Bergli Utvikling AS
Byggestart: Oktober 2015
Ferdigstilt del b: Juni 2016 og del a ferdigstilles Mars 2017
Kontrakssum: NOK 45 mill. eks. mva.
Prosjektleder. Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Halvor Jørgensen
Formann betong: Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Tommy Berg

Karlsøy sykehjem

Karlsøy Sykehjem

Utvidelse av Karlsøy sykehjem, nye pasientrom samt fellesarealer, Totalentreprise.
Byggherre: Karlsøy Kommune
Byggestart: November 2013
Ferdigstilt: Januar 2015
Kontraktssum: NOK 46 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Geir Warvik
Anleggsleder: Arne Davidsen
Formann betong: Per Frank Pedersen
Formann tømrer: Simon Andreassen

Bergliåsen B5 20 enheter med parkeringsanlegg for 35 biler i underetasjen

20 leiligheter fordelt på tre lavblokker med parkering for 48 biler i under etg. Totalentreprise.
Byggherre: Bergli Utvikling AS
Byggestart: Desember 2014
Ferdigstilt: fra Desember 2014- Mai 2015
Kontraktssum: NOK 45 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Martin Jørgensen
Formann Betong: Per Frank Pedersen
Formann Tømrer: Halvor Jørgensen

Miljøpark Perpetuum, Breivika

Miljøpark Perpetuum, Breivika

Miljøstasjon for mottak av farlig avfall i Breivika havn, Tromsø
Byggherre: Perpetuum Miljø AS
Byggeår 2013
Kontrakssum: NOK 15 mill. eks. mva.
Prosjektleder/anleggsleder: Hans-Are Nilsen
Formann betong: Per Frank Pedersen

Byggmakker Per Strand Tromsø, Lagerbygg

Lagerbygg for trelast, bæresystem av limtre, totalentreprise
Byggherre: Alkeveien 7 AS
Byggestart: Oktober. 2012
Avsluttet: Februar 2013
Kontraktsum: NOK 5,5 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Martin Jørgensen

Solneset b11

Solnesset B11

6 boliger fordelt på tre bygg, med parkering, totalentreprise
Byggherre: Bergli Utvikling AS
Byggestart: Mai 2012
Avsluttet: Februar 2013
Kontraktsum: NOK 12,3 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Martin Jørgensen

Kvamstykket barnehage

6 basers barnehage med administrasjon for flere barnehager, passiv hus, totalentreprise
Byggherre: Tromsø Kommune Eiendom
Byggestart: Mars 2011
Avsluttet: Mars 2012
Kontraktsum: NOK 27,3 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Martin Jørgensen

Kvamstykket barnehage
Strandkanten B5 og K11

Strandkanten B5 og K11

Grunn og betongarbeider 2 stk. boligblokker, samt barnehage 1.etg. K11
Byggherre: Nor-Bygg AS og Nor-Strand AS
Byggestart: Januar 2012
Avsluttet: November 2012
Kontraktsum: NOK 21,7 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Bjørn-Are Nilsen

Workinmarka Draugen Tromsø

10 eneboliger i rekke, totalentreprise
Byggherre: Nord-Eiendomsutvikling AS
Byggestart: Januar 2011
Avsluttet: November 2012
Kontraktsum: NOK 28,5 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Kjell Nilsen
Anleggsleder: Arne Davidsen

Amfi veita

Amfi Veita Tromsø

Innvendig ombygging, oppgradering.
Byggherre: Forretningsbygg Amfi Veita AS
Byggestart: Juli 2011
Avsluttet: November 2011
Kontraktsum: NOK 6,3 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Roger Brunes
Formann: Frank Slettli

Hotell With, Tromsø

Rehabilitering av 75 bad.
Byggherre: Sjøgata Eiendom AS
Byggestart: Mars 2010
Avsluttet: Desember 2010
Kontraktsum: NOK 5,4 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Roger Brunes
Anleggsleder: Bjørn-Are Nilsen

Evjenvegen 134 AS, Tomasjord

Evjenvegen 134 AS, Tomasjord

Nytt tilbygg, oppgradering eksisterende, totalentreprise.
Byggherre: Evjenvegen 134 AS
Byggestart: Februar 2010
Avsluttet: Oktober 2010
Kontraktsum: NOK 5,7 mill. eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Per-Frank Pedersen

Myrheim II borettslag Tromsø

Rehabilitering fasader, oppgradering yttervegg, nye balkonger.
Byggherre: Myrheim II borettslag AL
Byggestart: Februar 2010
Avsluttet: Desember 2010
Kontraktsum: NOK 11,3 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Arne Davidsen

Myrheim II borettslag Tromsø
Universitetet i Tromsø, realfagbygget

Universitetet i Tromsø, realfagbygget

Rehabilitering fasader og tak, oppgradering yttervegg, samt mindre innvendige ombygginger.
Byggherre: Universitetet i Tromsø
Byggestart: November 2009
Avsluttet: Februar 2011
Kontraktsum: NOK 22,9 million eks. mva.
Prosjektleder: Kjell Nilsen
Anleggsleder: Martin Jørgensen

Finnhvalveien 20, kommunale boliger

Kommunale utleieboliger, totalentreprise
Byggherre: Tromsø Kommune Eiendom
Byggestart: Oktober 2008
Avsluttet: Juli 2009
Kontraktsum: NOK 8,2 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Roger Brunes

«OTD» borettslag Strandkanten

36 leiligheter i blokk, totalentreprise
Byggherre: Nord-Tre Eiendom AS
Byggestart: Januar 2007
Avsluttet: Juli 2008
Kontraktsum: NOK 45,0 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Per Frank Pedersen

«Nærheten» borettslag Strandkanten

36 leiligheter i to blokker, totalentreprise
Byggherre: Tromsø Bygg AS
Byggestart: Oktober 2006
Avsluttet: Januar 2008
Kontraktsum: NOK 41,3 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Per Frank Pedersen

«Nærheten» borettslag Strandkanten
«På første rad II» borettslag Strandkanten

«På første rad II» borettslag Strandkanten

45 leiligheter i blokk, parkeringsanlegg under etg, fundamentert på kai, totalentreprise
Byggherre: Tromsø Bygg AS
Byggestart: Januar 2006
Avsluttet: Oktober 2008
Kontraktsum: NOK 73,5 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Per Frank Pedersen

«Bo sammen» borettslag Storelva

10 boenheter i 5 bygg, totalentreprise
Byggherre: Nord-Tre Eiendom AS
Byggestart: Mai 2006
Avsluttet: Desember 2007
Kontraktsum: NOK 30,5 million eks. mva.
Prosjektleder: Kjell Nilsen
Anleggsleder: Roger Brunes

«Bo sammen» borettslag Storelva
Troms kraft Tromsø

Troms Kraft

Tilbygg/ombygging administrasjonsbygg Tomasjord
Byggherre: Troms Kraft AS
Byggestart: September 2005
Avsluttet: April 2006
Kontraktsum: NOK 9,5 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Magnar Stensvik

«På første rad«

51 leiligheter i blokk
Byggherre: Tromsø Bygg AS
Byggestart: September 2005
Avsluttet: November 2006
Kontraktsum: NOK 54,1 million eks. mva.
Prosjektleder: Kjetil Løding
Anleggsleder: Geir Warvik

Tromsø bygg as
Øvre malmveien

Øvre Malmveien borettslag

Fasade rehabilitering av borettslag, 4 blokker i Kroken
Byggherre: Øvre Malmveien Borettslag
Byggestart: August 2003
Avsluttet: Desember 2004
Kontraktsum: NOK 14,5 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Magnar Stensvik

Sommerlyst Skole, Administrasjonsbygget

Nytt bygg for administrasjon, noe ombygging eksisterende
Byggherre: Tromsø Kommune Eiendom
Byggestart: November 2003
Avsluttet: Oktober 2004
Kontraktsum: NOK 14,5 million eks. mva.
Prosjektleder: Hans-Are Nilsen
Anleggsleder: Per Frank Pedersen

Tromsdalen skole