Tjenester

Stakkevollveien 335

Næringsbygg

NT Entreprenør  utfører alle typer næringsbygg. Vår spesialitet er prosjektledelse på nybygg fra start til ferdigstillelse. I tillegg totalrenoverer, rehabiliterer og utvikler vi eksisterende bygningsmasse.

Bolig

NT Entreprenør har gjennom 30 år oppført utallige boliger i Nord-Norge, fra enkeltstående prosjekter til utvikling og oppføring av store boligfelt

Bergli
Breivika utvikling Vianor

Renovering

Vedlikehold og oppgradering av bygningsmasse. NT entreprenør utfører prosjektledelse og har ansatte med stor kundelojalitet og engasjement.

Offentlige bygg

NT  Entreprenør har lang erfaring med å oppføre bygg som skal ivareta offentlige oppgaver på en god måte. Gjennom vår ledelse, kompetanse og lidenskap, skal sluttbrukerne oppleve stor glede av vårt arbeid.

Trudvang barnehage